Miljö


 

Vi ska i vår verksamhet aktivt verka för en bättre miljö. Genom att i verksamheten anskaffa och använda arbetsmetoder och produkter på ett sådant sätt att det ger en så liten påverkan på vår miljö som möjligt.

All spillolja, gamla oljefilter, övriga vätskor som glykol, gamla bilbatterier och rostiga avgassystem mm förstör våran miljö. Därför känner vi stort ansvar att det tas om hand på rätt sätt och även metall och gamla däck tas tillvara för återvinning.

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar in din bil att du har gjort ett miljövänligt val.